Call Us: +31 73 850  5342

Danish Mortgage Bonds by Irdaned

Irdaned BV is specialist op het gebied van de Danish Mortgage Bonds. De tweede grootste obligatiemarkt in Europa en nog steeds met een triple-A-rating.

Neem contact met ons op om hier meer over te vernemen of kijk verder op de website voor meer informatie.

U kunt gebruik maken van de expertise van Irdaned BV bij uw belegging(en).

Irdaned BV heeft als missie de Danish Mortgage Bond markt te ontsluiten voor Nederland en België. Hiervoor heeft zij op haar website veel belangrijke informatie, en verwijzingen (links) naar vindplaatsen elders op het internet, opgenomen. Op die manier kunt u zich reeds een beeld vormen van deze obligaties. Zo kunt u zelf al beoordelen of deze zouden passen in uw beleggingsstrategie. 

 

Enkele Kernzaken van Danish Mortgage Bonds:

 • Ontstaan in 1795
 • Sindsdien GEEN enkele default
 • Hoge SOLIDITEIT vanwege Triple-AAA rating
 • Hoge LIQUIDITEIT, zelfs beter dan Staatsobligaties volgens de BIS

Zelf zien? Bekijk hieronder de FILM, de BROCHURE en de OPINIE van GEORGE SOROS

Lees deze pakkende samenvatting van Danske Bank over de Danish Mortgage Bonds en waarom deze obligaties een aantrekkelijk rendement bieden bij een laag risico en hoe dit zo ontstaan is => Attractive Yields and Low Risk

Klik voor meer informatie over Deense Woning Obligaties op onderstaande onderwerpen.

 

Het was niet de eerste grote brand in Kopenhagen. Al eerder (in 1728) trof een grote brand deze stad.

Maar de grote brand van Kopenhagen in 1795 had wel een geheel andere impact.

Op Vrijdagmiddag 5 juli 1795, even na 3 uur, breekt er brand uit in het oude Marine magazijn voor hout en kolen. Iedereen was al naar huis.

Het ontdekken van de brand duurde dus even, en ook de toegesnelde brandweer werd tegengehouden; het was immers een marinebasis.

Al snel breidde het vuur zich uit over de naastgelegen gebouwen en woningen. De meeste bewoners kozen om te vluchten. Slechts een enkeling trachtte het vuur te blussen.

Gevolg van dit alles was dat het vuur  pas onder controle was rond 4 uur (pm) op Zondag 7 juli. Inmiddels waren er 909 huizen vernietigd en 74 flink beschadigd. Meer dan 6000 inwoners van Kopenhagen zaten plots zonder woning.

Alles moest dus snel opgeruimd worden en de huizen herbouwd. Daarvoor was (snel) kapitaal nodig en dat was de reden om een hypotheekinstituut op te zetten met een geheel andere missie dan wij (nu) kennen; niet commerciele redenen (winst voor de bank) maar het op eenvoudige wijze voorzien van kopers en bouwers van woningen van de benodigde goedkope financiering om het huis of bouwmateriaal aan te schaffen. En gelijkertijd zorgen voor voldoende garanties en waarborgen voor de verstrekkers van het kapitaal (aan die hypotheekinstituten) zodat deze ook daadwerkelijk dit kapitaal (spaargeld) daarvoor beschikbaar stellen en hiervoor een passende beloning (rente) ontvangen. Niet meer, niet minder en niet anders dan de rente die de leners aan het hypotheekinstituut betalen, dienen de kapitaalverstrekkers daarvan te ontvangen.

Zo werd in 1797 het Kreditkassen for Husejerne i Kjøbenhavn opgericht dat gezien kan worden als de voorloper van de Deense Hypotheekinstituten zoals wij die heden ten dage kennen.

Ultimo 2015 was deze markt al goed voor bijna 375 miljard euro. Denemarken is niet al te groot maar omdat hun hypothekensysteem fundamenteel anders in dan in andere landen is het de 2e grootste obligatiemarkt van Europa.

Kijk voor meer info op Finance Denmark.

 

De Deense markt voor hyptheken wordt voor ongeveer 80% voor rekening genomen door de drie grote partijen; Nykredit, Danske en Nordea.

 

Kopers van de Danish Mortgage Bonds zijn in hoofdzaak de Deense Banken, Verzekerings- en Pensioenmaatschappijen zelf. Zij nemen zeker 70% van het totaal voor hun rekening. Zij weten immers als geen ander alle ins and outs van deze obligatiemarkt.

Buitenlandse investeerders nemen toch steeds een steeds groter deel (nu 22% en was 17%) voor hun rekening. Diverse partijen zijn regelmatig actief om deze beleggingsmogelijkheid in het buitenland te promoten.

Vanwege de afwijkende methodiek die met name met de (vervroegde) aflossingen te maken heeft, passen deze obligaties veelal niet in de systemen die professionele investeerders (buiten Denemarken) gebruiken en laten deze toch grote markt om die reden onbenut.

Voor Irdaned - voor deze statistieken ook een buitenlandse investeerder - is dat juist reden om daar wel naar te kijken. 

De door de rating agencies (Moody's / S&P / Fitch) afgegeven ratings is in principe niets anders dan de mening van het betreffende agency hoe zeker het volgens hen is dat aan de (toekomstige) verplichtingen (tijdig) zal worden voldaan. Men kijkt dan bijvoorbeeld naar de sterkte van de onderzochte partij, diens (andere) verplichtingen, de historie en de toekomstverwachtingen.

Ten aanzien van de Danish Mortgage Bonds zijn de ratings beïnvloed door een aantal factoren;

1. Ten eerste is er de uitgebreide en strikte wet- en regelgeving die op de Danish Mortgage Bonds én op de Instituten van toepassing is. Dit bepaalt bijvoorbeeld dat bij een default (bijvoorbeeld een faillissement van een hypotheekinstituut) de obligatiehouders preferent crediteur zijn. Vergelijk dat met uw spaargeld bij uw bank. U bent dan schuldeiser voor dat bedrag en staat als concurrent crediteur achter in de rij. Om dat enigszins te compenseren is het deposito garantiestelsel bedacht. Maar dat geldt slechts voor een beperkt bedrag en ook niet écht gegarandeerd. We herinneren ons nog het debacle bij de Cypriotische banken waar ook de spaarders toch hun spaargeld verloren. Hier volgt een overzicht van de Wetgeving.

Bron: Danish FSA (Finanstilsynet)

A selection of translated acts and consolidating acts within the Danish FSA's area of expertise are available here. Please be informed that some acts may have been updated since the translation.

For a complete list of current legislation within the Danish FSA's area of expertise, see our Collection of Laws (only in Danish).

Please note that only the Danish versions have legal validity.

Click on the name of the act in order to download it in pdf-format.

Translated Acts and Consolidating Acts

 

Number & date

Name

Consolidating Act no. 174 of 31 January 2017 Financial Business Act
Consolidating Act no. 959 of 21st august 2015 Mortgage-Credit Loans and Mortgage-Credit Bonds etc. Act
Consolidating Act no. 1051 of 25 August 2015 Investment Associations etc. Act
Consolidating Act no. 1022 of 13 August 2013 Act on Measures to Prevent Money Laundering and Financing of Terrorism
Consolidating Act no. 855 of 17 August 2012 Securities Trading, etc. Act
Act no.456 of 18 May 2011 Investment Associations, etc. Act

2. Ten tweede wordt gekeken naar de kostenefficiëntie bij emissies. Het gehele proces is bovendien zeer kosten-efficiënt. Vergelijk eens de aantallen partijen die hier alleen in Nederland en België al bezig zijn met woninghypotheken. In Denemarken zijn dat er 8. In de U.S. waren dat er meer dan 7500 (!). Ook het aantal personen dat in Denemarken in de woninghypotheken-sector werkzaam is, is een fractie van wat in andere landen nodig is. De administratie van uitgifte en aflossingen loopt heel efficient via VP Securities (voor DKK obligaties) of VP Lux (voor EUR obligaties).

3. Ten derde wordt er waarde gehecht aan het balance principle dat op de Danish Mortgage Bonds van toepassing is. Kijk daar eens naar en zie hoe simpel en doeltreffend dit systeem is opgezet.

 

Een filmpje met uitleg:

4. Ten vierde is er de niet te verwaarlozen historie van meer dan 225 jaar (inmiddels) zonder enige default. Als beleggingsadviseur of -instantie dien je te allen tijde te waarschuwen met: "resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst." Maar dit gegeven kun je niet onbenoemd laten. Al die tijd, dus meer dan 200 jaar, is altijd de rente en aflossing tijdig betaald en is er nog nooit een hypotheekinstituut in default geraakt. Terwijl toch al een aantal crises de revue gepasseerd zijn:

 1. het failliet van het Koninkrijk Denemarken in 1813
 2. "the great depression" van 1873 - 1896
 3. de depressie in de jaren 1930
 4. niet te vergeten de 1e en 2e wereldoorlog en
 5. de huidige 2008-2015 crisis (ik ga er maar even vanuit dat dit "de" 7 jaren zal duren)

5. Ten vijfde kan nog genoemd worden de rating en economische data van het land (Denemarken) zelf en hoe deze problemen aanpakt mochten zich die voordoen. Via diverse kanalen zijn die gegevens eenvoudig te achterhalen. Via de volgende links vindt u veel informatie zoals

The Ministry of Finance,

Statistics Denmark en 

Nationalbanken.

Na deze SOLIDITEIT kenmerken wordt er ook nog gekeken naar de LIQUIDITEIT. Ofwel; Hoe levendig is de handel? Kan ik vlot aan en verkopen? Daar zijn tijdens en na de crisis heel wat studies aan gewijd. Stelregel is dat Staatsobligaties de hoogste (beste) liquiditeit hebben. Uit de rapporten blijkt dat Danish Mortgage Bonds een vergelijkbare liquiditeit hebben. De liquiditeit is dus het hoogst haalbare, immers gelijk aan de Staatsobligaties. Wij durven echter nog wat verder te gaan; onze stelling is dat de liquiditeit van de Danish Mortgage Bonds nog zelfs beter is dan die van de Staatsobligaties. Immers; de ECB, de EC en de ministers van Financiën van de diverse euro-landen hebben nogal wat regelingen moeten treffen, zelfs buitenwettelijke maatregelen moeten nemen, om de handel in Staatsobligaties weer op peil te brengen. Deze was immers tijdens de Crisis op een bepaald moment geheel stil komen te liggen. Zie hier de wikipedia pagina over het omvangrijke steunpakket van EU en IMF van 9/10 mei 2010. Op 9 mei 2010 werden de EU-ministers van Financiën naar Lissabon geroepen om een oplossing te forceren vóórdat de beurzen op maandag 10 mei 2010 weer open zouden gaan. De handel in Staatsobligaties was immers nagenoeg stilgevallen. De Danish Mortgage Bonds bleven echter ook op dat moment gewoon doorhandelen; "business as usual". Hier en via de download pagina in het linker menu kunt u de rapporten van BIS (Bank for International Settlements) en Nationalbanken en een samenvatting van die laatste downloaden/lezen.

Deze liquiditeit is in het bijzonder nog eens belicht vanwege de BASEL regulations. Deze bepalen onder andere welk eigen kapitaal Financiële Ondernemingen zoals Banken, Verzekeringsmaatschappijen etc dienen aan te houden en hoe zij dit dienen te berekenen. Daarnaast wordt dan aangegeven hoe deze partijen dit aan te houden kapitaal dan mogen aanhouden/beleggen. Eigenlijk is dat geheel beperkt tot het aanhouden van het eigen kapitaal in liquiditeiten (spaargelden/deposito's) en aan liquiditeiten gelijk te stellen beleggingen. Die laatste zijn bijvoorbeeld Staatsobligaties. Bovendien is nu bepaald dat ook Danish Mortgage Bonds tot die laatste categorie behoren; gelijk te stellen aan Staatsobligaties / gelijk te stellen aan liquiditeit. U begrijpt dat dit een zeer gesimplificeerde weergave is van alle Basel akkoorden zoals die de laatste jaren zijn overeengekomen/vastgesteld, zelfs als we alleen kijken naar dit onderdeel. Voor meer en gedetailleerde informatie verwijzen wij u dan ook naar de webpagina van BIS (Bank for International Settlements) hierover.

Na de SOLIDITEIT met de bijbehorende historie, organisatie en wetgeving en de LIQUIDITEIT wordt er nog een oordeel gegeven over de TOEKOMST(-verwachtingen). Je kunt stellen dat dat de enige categorie is waar de Rating agencies zelf invloed op hebben. En volgens ons zijn ze daarmee na de enigszins optimistische toekomstblik van voor de crisis (die dus niet geheel uitgekomen is) wat terughoudender geworden. Een "positive outlook" zie je tegenwoordig niet meer zo snel. De sector is regelmatig met de Rating agencies in overleg (discussie) over hun interpretatie van het feit dat momenteel een relatief hoog aandeel van de hypotheken variable rente hebben (ARM's). De Rating agencies zien dat als een (toekomstige) bedreiging. Als de rente stijgt, stijgen de lasten en is de kans op betalingsproblemen hoger. De sector (en wij) zien dat anders. Door de eenvoudige en goedkope methodiek van oversluiten zijn veel Denen overgestapt naar een lager rentende lening en hebben nu dus lagere lasten. De besparingen komen ten goede aan de economie als geheel door extra bestedingen, sparen of extra aflossing. Indien de rente stijgt zouden de woningen in waarde kunnen zakken (een economische wet). Maar juist door het unieke Deense systeem kunnen de Denen hun hypotheek dan omruilen voor een andere met lagere hoofdsom. Bovendien hebben ze door de huidige lagere lasten nu ook al meer afgelost. De obligaties corresponderende met die hypotheken dalen dan ook mee door die hogere rente. De woninghypotheek blijft zo in evenwicht met de woningwaarde. En gezien de wettelijk vastgelegde verstrekkingslimiet van 80% cq 70% (zie onderstaande tabel) en direct ingaande aflossingen is de vrees van de Rating agencies derhalve ongegrond. Maar deze zijn (nu) liever "safe than sorry". 

Een en ander heeft geleid tot deze hoge rating voor de betreffende Hypotheekinstituten en de hoogste rating voor de door hen uitgegeven traditionele Danish Mortgage Bonds.

 • Danish Mortgage Bonds noteren van oudsher in DKK (Deense Kronen). Tegenwoordig zijn er ook bepaalde series die in EUR noteren.
 • Het valutarisico dat aldus beoordeeld moet worden is de mogelijkheid van koerswijziging van de DKK ten opzichte van (voor EURO-beleggers) de EUR.
 • Door Europa is in 1979 het “European Exchange Rate Mechanism (ERM)” geïntroduceerd om ter voorbereiding op de introductie van de EURO de koersbewegingen van de lokale valuta van landen van de Europese Gemeenschap te beperken om zo monetaire stabiliteit te bewerkstelligen.
 • Per 31 december 1998 zijn de valutakoersen gefixeerd van de landen die over wilden gaan naar de EURO. Die koersen werden vanaf toen genoteerd in European Currency Units (de ECU).
 • Denemarken had er echter voor gekozen om buiten de EURO te blijven en haar eigen DKK te houden. Na introductie van de EURO vielen de overblijvende landen onder ERM II die het voorgaande ERM verving. Valuta (zoals de DKK) die binnen het ERM II vallen, is het toegestaan ten opzichte van de EURO met maximaal 15% te variëren. Dat is aldus de eerste valutarisico beperkende maatregel die van toepassing is op de EUR/DKK wisselkoers.
 • De Deense Nationale Bank (Danmarks Nationalbank) echter bepaalde dat de EUR/DKK wisselkoers binnen een maximale bandbreedte van plus of min 2,25% ten opzichte van de middenkoers van 7,46038 (EUR 1 = DKK 7,46038) dient te blijven. Dat is aldus de tweede en verdergaande valutarisico beperkende maatregel die van toepassing is op de EUR/DKK wisselkoers.
 • Kijken we in de praktijk naar de koersbeweging van de EUR/DKK dan zien we zelfs dat de koers over het algemeen zeer dicht bij de middenkoers blijft bewegen en de bovengeschetste marge van 2,25% niet in beeld komt. Dus ook in de praktijk blijkt het valutarisico zeer beperkt.
 • Formeel is er aldus sprake van een wisselkoersrisico omdat – het merendeel van – de Danish Mortgage Bonds niet in EUR maar in DKK noteren. Materieel echter is het valutarisico nagenoeg nihil, in elk geval verwaarloosbaar.
 • Indien en zodra het vasthouden en waarborgen van de "vaste wisselkoers" echter niet meer mogelijk zou zijn, doordat bijvoorbeeld de EURO erg verzwakt of te instabiel wordt of zelfs de euro helemaal "uit elkaar valt", dan zal de Deense Kroon sterk in waarde toenemen. Lees meer hierover in dit artikel.

Om de invloed van de bovengenoemde afspraken ten aanzien van de valutakoers EUR/DKK en het praktische gevolg hiervan goed te kunnen inschatten geven wij onderstaand de grafiek (chart) weer van de EUR/DKK valuta koers waarbij aangegeven is de midden(spil-)koers van 7,46 en de boven- en ondergrenzen op plus of min 2,25% ten opzichte van die spilkoers.

Waarom zijn Covered Bonds zoals de Danish Mortgage Bonds zo veilig?

De mening van Nordea Asset Management.

De Deense Woning Obligatie Markt in een Film

en een Brochure

The traditional Danish mortgage model

The association of Danish Mortgage Banks has released the publication: "The traditional Danish mortgage model". The publication describes the principles of the Danish mortgage model.

It also describes the recent changes to the Danish legislation on covered bonds, and the reasons why the financial crises did not lead to any serious consequences for neither Danish mortgage banks nor lenders of mortgage loans.

Brochure

de Opinie van George Soros

Direct aan het begin van de Finaniële Crisis opteerde George Soros om het Deense Systeem te introduceren in Amerika. Uiteraard kan dit niet zomaar en bovendien is het Deense Systeem ook klein begonnen in 1795. Om dit dan zomaar in de USA te gebruiken om het systeem dat de Financiële Crisis veroorzaakte te vervangen is wat erg opportunistisch. Maar er valt zeker wat voor te zeggen. 

Het Deense systeem heeft gedurende die periode van 1795 tot en met nu geen enkele Default meegemaakt. Dat wil zeggen dat altijd de rente en aflossingen tijdig zijn betaald. Zelfs staatsobligaties hebben die reputatie niet (meer).

Je zou kunnen zeggen dat de Amerikaanse en Deense versies van woningfinancieringen zowel vergelijkbaar zijn (doel: woningfinanciering) als tegengesteld (hoogrisico versus laagrisico). Het Amerikaanse systeem van MBS (Mortgage Backed Securities) veroorzaakte de crisis en het Deense syseem van DMB (Danish Mortgage Bonds) doorstond de crisis zonder kleerscheuren; beter dan welke andere belegging (inclusief Staatsobligaties) dan ook. 

In een academische studie van 2009 zijn beide systemen eens met elkaar vergeleken. Klik hier voor het volledige Rapport 2009.

Ik citeer: "Bond defaultsDanish System: since 1797, no single bond series default. U.S. System: just look at the current financial crisis." (zie Table 1; page 13)

Maar George Soros zag de waarde van het Deense Systeem al eerder. Zie zijn artikel in The Wall Street Journal van 2008.

George Soros ging door met zijn "kruistocht" en publiceerde hierover in 2010 in Politico en in 2012 op Bloomberg.

Soros voegde de daad bij het woord en startte in 2005 samen met VP Securities het ABSALON Projectom het Deense Systeem wereldwijd te promoten.

Inmiddels is een start gemaakt in Mexico en werden de eerste "Deense" obligaties in december 2007 in Mexico uitgegeven. Zie hier de Mexicaanse Variant van het Deense Hypotheek Instituut. Het IMF publiceerde een "working paper" hierover in April 2008.

Ook in Europese landen wordt getracht om het Deense Systeem te introduceren. In Nederland waren er initiatieven en ook in Spanje.

De kar van de Deense Obligaties (de beleggerskant van de hypotheken) wordt in Nederland sinds 2008 getrokken door Paul Schram, oprichter van Irdaned en Irdaned Fund Management. In 2015 heeft dit geleid tot de oprichting van het Solid Bond Fund.

Danish Mortgage Bond Indexen

Nykredit

Nykredit

Nykredit Markets heeft een aantal obligatie-indexen ontwikkeld die de Deense hypotheek-obligatiemarkt (Danish Mortgage Bonds) volgen.

Klik hier voor alle informatie over de Nykredit Indices en om de cijfers te downloaden; Nykredit Indexen.

Nykredit Danish Mortgage Bond Index

De Nykredit Danish Mortgage Bond Index (Nykredit DMB index) wordt dagelijks berekend op basis van een portefeuille samengesteld uit de meest liquide hypothecaire obligaties genoteerd op de beurs van Kopenhagen. Via deze link vindt u de officiële beschrijving van deze Danish Mortgage Bond Index.

Nykredit Total Index

De Nykredit Total Index beslaat alle actief verhandelde vastrentende callable Deense hypotheekobligaties (Danish Mortgage Bonds). Nykredit Total Index vormt de basis van een aantal subindexcijfers welke het deze hypotheek-obligatie-markt volgens vier typische beleggingsstrategieën verdelen. Via deze link vindt u de officiele beschrijving dan deze Total Index.

DMB indexen versus de AEX/Bel20

Voor een goed beeld van het verloop van deze DMB en Total indexen hebben wij deze in enkele grafieken gezet. Voor een goede beeldvorming hebben wij ook een grafiek van andere bekende en/of belangrijke indexen opgenomen.

Deze grafieken worden door ons jaarlijks bijgewerkt.

 

Danish Mortgage Bond Handbooks

Handbooks

Handbooks

De belangrijkste partijen / hypotheekbanken betrokken bij de uitgifte van Danish Mortgage Bonds geven met enige regelmaat handboeken uit. Wij hebben deze hier van Nykredit, Danske en Nordea voor u beschikbaar.

Nykredit Realkredit A/S

Danske Realkredit Danmark A/S

Nordea Kredit Realkredit A/S

Koersen Danish Mortgage Bonds

NasdaqOMXNordic

Op de site van NasdaqOMXNordic worden de prijzen van Danish Mortgage Bonds die al of niet via deze beurs worden verhandeld geregistreerd en genoteerd.

Sydbank

Een (slechts) beperkte selectie van courante series Danish Mortgage Bonds is op de site van Sydbank te zien.

DISCLAIMER

This material has been produced by Irdaned BV, for the personal information of investors to whom Irdaned BV has distributed the material or for the public by publishing this on this website. The material is solely based on information accessible to the public.

Read More