Call Us: +31 73 850  5342

Irdaned BV

Irdaned BV is opgericht in 2013 door mr. ing. Paul Schram welke vanaf de datum van oprichting de functie van Bestuurder/Directeur bekleedt.

Irdaned BV Investment Consultants & Legal Assistance houdt zich bezig met Investment Consultancy, Vermogensbegeleiding en Juridische ondersteuning bij beleggingsvraagstukken.

Investment Consultancy betreft het onderzoeken van beleggingsvoorstellen en rapportering inzake. Dat betreft meestal beleggingsvoorstellen die relaties van Irdaned BV ontvangen die zij graag - alvorens op dit voorstel al of niet in te willen gaan - onderzocht willen hebben. Ook is voortdurende monitoring en/of rapportering gedurende de belegging een mogelijkheid.

Dit is vaak een start van een breder onderzoek en rapport. De voorgestelde belegging dient niet enkel an sich te voldoen aan de voorwaarden en criteria van de belegger en/of Irdaned BV, ook dient deze belegging te passen in de totale financiële planning van relatie. Daartoe wordt door Irdaned BV na een grondige inventarisatie de bestaande en gewenste beleggingen tegen het licht gehouden en beoordeeld of en in hoeverre dit past in het totale financiële plan. Het is mogelijk dat - in overleg met relatie - daarbij derde partijden worden ingeschakeld. Te denken hierbij is aan het notariaat, accountant, financieel planners, etc..

Zeker na de financiële crisis - maar zeker ook al daarvoor - zijn beleggers zich bewust geworden van het belang van een solide basis onder en in hun beleggingen. Om aan deze vereiste tegemoet te komen heeft Irdaned BV zich gespecialiseerd in Danish Mortgage Bonds. Deze beleggingscategorie is met recht de meest veilige belegging die in portefeuilles opgenomen kunnen worden. Deze obligatiemarkt bestaat al meer dan 200 jaar. En over deze periode is nog nooit een obligatie onbetaald gebleven of heeft geen rente uitgekeerd. Uiteraard bieden resultaten uit het verleden geen garantie voor de toekomst, maar dit feit betekent wel dat dit de meest veilige belegging is. Bovendien keren de obligaties per kwartaal de rente uit zodat dit uitstekend past in een portefeuille die rendement dient op te leveren die periodiek ontvangen wordt zonder dat de onderliggende belegging verkocht dient te worden. Bij interesse voor deze meest veilige beleggingsmogelijkheid kunnen wij u informeren hoe u hiervan gebruik kunt maken en in contact brengen met financiële partners die u daarbij van dienst kunnen zijn.

Legal Assistance betreft het ondersteunen van (groepen van) beleggers die problemen ondervinden bij hun reeds bestaande belegging. Helaas komt het maar al te vaak voor dat beleggers zich bewust worden van het bovenstaande nadat hun belegging al is gedaan. Bij problemen bij deze belegging wordt Irdaned BV dan vaak ingeschakeld om te analyseren en rapporteren inzake de status van die belegging(en). De situatie wordt dan met de relatie doorgesproken en er wordt gerapporteerd wat voor deze belegger of groep van beleggers voor mogelijkheden openstaan. Daarna wordt een plan van aanpak gemaakt en ontvangt de relatie tussentijdse rapporteringen.

Overige Diensten en Producten worden door de onderneming geboden om bestaande en toekomstige relaties van dienst te kunnen zijn bij de invulling van hun financieel plan of ad hoc behoeften. Indien wij zelf niet direct of rechtstreeks in een bepaalde behoefte kunnen voldoen, leiden wij (na uw toestemming en zo u wilt) uw (contact-) gegevens door naar bij ons bekende en vertrouwde partijen.