IRDANED BV
Investment Consultants
& Legal Assistance

Call Us: +31 73 850 5342

Vermogensbegeleiding

Vermogensbegeleiding A la Carte.

Vermogensbegeleiding houdt in dat wij continu uw bank en/of vermogensbeheerder controleren of deze uw mandaat op de juiste wijze uitvoert. Ook controleren wij dan of uw kapitaal binnen de door u gestelde randvoorwaarden - zoals uw risicoprofiel - die ontwikkeling doormaakt die u voor ogen had bij het aangaan van de relatie met uw bank of vermogensbeheerder.

Dit is - na de eerste opstart - een doorlopend proces waarbij Irdaned periodiek aan u rapporteert.

Uiteraard onderzoekt Irdaned bij de aanvang en tijdens dit proces:

  • of uitgangspunten gewijzigd zijn die van invloed zijn op de uitvoering
  • of de werkelijke uitvoering nog steeds voldoet aan uw wensen en randvoorwaarden
  • of de voorstellen van uw bank en/of vermogensbeheerder voor u passend en/of interessant zijn
  • of dezelfde dienstverlening via een andere partij (bank of vermogensbeheerder) goedkoper kan
  • of diezelfde dienstverlening via een andere partij tot een beter resultaat leidt
  • of diezelfde dienstverlening via een andere partij eficiënter kan

Dit gehele proces wordt Vermogensbegeleiding genoemd. De ene keer zal de intake en opstart meer uitgebreid dienen te gebeuren dan de andere keer. Ook kan het dan wenselijk zijn om andere deskundigen zoals Fiscalisten, Notarissen of andere experten, op deelgebieden in te schakelen. Irdaned wendt daarvoor haar uitgebreide (internationale) netwerk aan.

Vanwege deze verschillen in complexiteit kan niet vooraf aangegeven worden wat dit kost of hoe Irdaned daarvoor gaat factureren. Daarom is een eerste intake altijd gratis en worden dan met u afspraken gemaakt hoe de beloningsstructuur eruit zal gaan zien indien u van de diensten van Irdaned gebruik wilt gaan maken. U kunt daarbij denken aan een vast fee, een vergoeding op uurbasis, een abonnement per maand of kwartaal, of zelfs op no-cure-no-pay basis of een combinatie hiervan.

Waarom zou ik dat doen kunt u zich afvragen?

U herinnert zich zeker de volgende adagia:

"Bankieren is een kwestie van Vertrouwen" en "Ons financiële systeem is gebaseerd op Vertrouwen"

MAAR TOCH ZEKER OOK:

"Vertrouwen is goed maar Controle is beter"

Daarom merken wij steeds vaker dat de behoefte aan vermogensbegeleiding (en controle) toeneemt. Bovendien spreiden klanten steeds vaker hun vermogen over verschillende banken en vermogensbeheerders. En niemand heeft dan meer het totale overzicht. En dat is juist waar Irdaned haar toegevoegde waarde heeft: U een totaaloverzicht verstrekken van alle duidelijke en niet-duidelijke overzichten op deelgebieden.

KORTOM:

Wij controleren of anderen zich aan de afspraken met u houden

Wij controleren of uw doelstellingen nog steeds gehaald kunnen worden

Dit kost u vaak weinig tot niets gezien de besparingen die wij voor u realiseren.

Dienstverlening op deelgebieden van Vermogensbegeleiding.

Indien enkel onze dienstverlening is gewenst op deelgebieden dan is dat uiteraard ook mogelijk. Wij noemen dat dan geen Vermogensbegeleiding meer maar Investment Consultancy.

Bij Investment Consultancy kunt u naast de bovenstaande deelgebieden van Vermogensbegeleiding ook bij Irdaned terecht voor:

- Controle en analyse van een beleggings- - of investeringsaanbieding die u heeft ontvangen en waarover u twijfelt

- Vertaling- en/of interpretatie van prospectussen

- Contact en communicatie met binnen- en buitenlandse aanbieders van financiële producten

LEGAL ASSISTANCE

Juridische ondersteuning bij beleggingsvraagstukken. 

Zoals elders op deze website reeds besproken is Irdaned specialist op het gebied van de Obligaties. Beleggers kijken helaas pas naar de risico's van beleggingen indien zij ervaring opgedaan hebben op het gebied van niet zo veilige beleggingen of investeringen. En niet iedere belegging volgens de definitie van de klant is namelijk een belegging naar de definitie van de Wft of de AFM. Zo was bijvoorbeeld een belegging in Easylife eigenlijk geen belegging maar een bedrijfsfinanciering (aan Easylife). En zo zien we steeds meer brochures die het doen voorkomen alsof het een belegging betreft maar die het eigenlijk niet is maar bijvoorbeeld een bedrijfsfinanciering (lening) of een investering in welke vorm dan ook. 

Ook zien we brochures van beleggingen die verkeerd uit een andere taal naar het Nederlands vertaald zijn. Op zich hoeft dat niet heel erg te zijn, maar in gevallen komt het voor dat ook het voorgeschotelde rendement niet een echt rendement is. En de oorsprong van deze misvatting ligt dan toch in een onjuiste vertaling van de oorspronkelijke (niet-Nederlandse) brochure en/of prospectus.

Voorzichtigheid is derhalve geboden. En Irdaned helpt u bij uw beoordeling van de aanbiedingen die u - van wie dan ook - ontvangt.

Indien u hulp wenst bij uw bestaande belegging(en) omdat u daar geen vertrouwen (meer) in heeft of omdat u merkt of verneemt dat een en ander niet geheel volgens plan of afspraak (meer) verloopt, neem dan contact met ons op. Samen kijken we dan wat we er aan kunnen doen om uw geld te redden.

Dhr. Schram van Irdaned heeft in zijn loopbaan al diverse malen opgetreden namens groepen van beleggers. Het vormen van een groep heeft soms de voorkeur omdat op die manier men samen de kosten van dit optreden kan bekostigen. Juist bij buitenlandse partijen kunnen de kosten relatief hoog uitvallen omdat bij een juridische procedure - indien de eerdere onderhandelingen niet slagen - in het buitenland tevens een advocaat ter plaatse benodigd is. Een Nederlandse vergunning van de AFM  doet daar niets aan af. Ook veel beleggingsfondsen van Nederlandse aanbieders zijn opgericht in een ander land. Vaak wordt daar pas naar gekeken indien het al te laat is.

Neem gerust contact met ons op om te vernemen wat wij voor u kunnen doen.