IRDANED BV
Investment Consultants
& Legal Assistance

Call Us: +31 73 850 5342

Irdaned BV

Irdaned BV is opgericht in 2013 door mr. ing. Paul Schram welke vanaf de datum van oprichting de functie van Bestuurder/Directeur bekleedt.

Irdaned BV Investment Consultants & Legal Assistance houdt zich bezig met Investment Consultancy, Vermogensbegeleiding en Juridische ondersteuning bij beleggingsvraagstukken.

Investment Consultancy

Investment Consultancy betreft het onderzoeken van beleggingsvoorstellen en rapportering inzake. Dat betreft meestal beleggingsvoorstellen die relaties van Irdaned BV ontvangen die zij graag - alvorens op dit voorstel al of niet in te willen gaan - onderzocht willen hebben. Ook is voortdurende monitoring en/of rapportering gedurende de belegging een mogelijkheid.

Dit is vaak een start van een breder onderzoek en rapport. De voorgestelde belegging dient niet enkel an sich te voldoen aan de voorwaarden en criteria van de belegger en/of Irdaned BV, ook dient deze belegging te passen in de totale financiële planning van relatie. Daartoe wordt door Irdaned BV na een grondige inventarisatie de bestaande en gewenste beleggingen tegen het licht gehouden en beoordeeld of en in hoeverre dit past in het totale financiële plan. Het is mogelijk dat - in overleg met relatie - daarbij derde partijden worden ingeschakeld. Te denken hierbij is aan het notariaat, accountant, financieel planners, etc..

Zeker na de financiële crisis - maar zeker ook al daarvoor - zijn beleggers zich bewust geworden van het belang van een solide basis onder en in hun beleggingen. Om aan deze vereiste tegemoet te komen heeft Irdaned BV zich gespecialiseerd in (bedrijfs-)obligaties. Deze beleggingscategorie is met recht de beste basis die in portefeuilles opgenomen kan worden. Obligaties keren periodiek rente uit zodat dit uitstekend past in een portefeuille die rendement dient op te leveren die periodiek ontvangen wordt zonder dat de onderliggende belegging verkocht dient te worden. Bij interesse voor deze beleggingsmogelijkheid kunnen wij u informeren hoe u hiervan gebruik kunt maken en in contact brengen met financiële partners die u daarbij van dienst kunnen zijn.

Vermogensbegeleiding

Vermogensbegeleiding houdt in dat wij continu uw bank en/of vermogensbeheerder controleren of deze uw mandaat op de juiste wijze uitvoert. Ook controleren wij dan of uw kapitaal binnen de door u gestelde randvoorwaarden - zoals uw risicoprofiel - die ontwikkeling doormaakt die u voor ogen had bij het aangaan van de relatie met uw bank of vermogensbeheerder.

Dit is - na de eerste opstart - een doorlopend proces waarbij Irdaned periodiek aan u rapporteert.

Legal Assistance

Legal Assistance betreft het ondersteunen van (groepen van) beleggers die problemen ondervinden bij hun reeds bestaande belegging. Helaas komt het maar al te vaak voor dat beleggers zich bewust worden van het bovenstaande nadat hun belegging al is gedaan. Bij problemen bij deze belegging wordt Irdaned BV dan vaak ingeschakeld om te analyseren en rapporteren inzake de status van die belegging(en). De situatie wordt dan met de relatie doorgesproken en er wordt gerapporteerd wat voor deze belegger of groep van beleggers voor mogelijkheden openstaan. Daarna wordt een plan van aanpak gemaakt en ontvangt de relatie tussentijdse rapporteringen.

Overige Diensten en Producten

Overige Diensten en Producten worden door de onderneming geboden om bestaande en toekomstige relaties van dienst te kunnen zijn bij de invulling van hun financieel plan of ad hoc behoeften. Indien wij zelf niet direct of rechtstreeks in een bepaalde behoefte kunnen voldoen, leiden wij (na uw toestemming en zo u wilt) uw (contact-) gegevens door naar bij ons bekende en vertrouwde partijen.

Management

Mr. Ing. Paul Schram

Paul Schram (1963) studeerde HBO Bedrijfskunde en Nederlands Recht aan de Universiteit van Utrecht. Gedurende meer dan 20 jaar deed Paul Schram ervaring op in diverse uitvoerende, management- en directiefuncties op het gebied van zakelijke financieringen, woningfinancieringen, verzekeringen en beleggingen bij Nederlandse en buitenlandse banken. In 2008 is het bedrijf Hapé Investment Consultants Nederland BV door hem opgericht. Sinds de oprichting in 2008 vervulde Paul Schram de functie van Algemeen Directeur en specialiseerde hij zich in Danish Mortgage Bonds. Ook werd hij de door de Royal Court of Guernsey aangestelde vertegenwoordiger van alle unit holders in Arasbridge Unit Trust gevestigd te Guernsey.

Tijdens zijn functies bij Rabobank en Hapé was dhr. Schram DSI gecertificeerd Beleggingsadviseur en beschikte hij over alle benodigde Wft (Wet Financieel Toezicht) diploma's op onder andere het gebied van levensverzekeringen en beleggingen en daaraan gekoppelde permanente educatie certificaten. Het Wft diploma systeem is recent gewijzigd en bestaande diploma's zijn na toetsingen omgezet naar de diploma's volgens dit nieuwe systeem. Dhr Schram beschikt over het meest recente diploma Wft Adviseur Vermogen.

In 2013 is het bedrijf Irdaned BV door hem opgericht. Een kantoor dat zich richt op Investment Consultancy, Vermogensbegeleiding en Juridische ondersteuning bij beleggingsvraagstukken. Dit kantoor is met name gespecialiseerd in bedrijfsobligaties en ondersteunt beleggers bij hun beleggingen op dit gebied. 

Ook de vertegenwoordiging van de Unit Holders van Arasrbridge Unit Trust werd op verzoek van deze groep door dit kantoor weer opgepakt. Momenteel werkt Irdaned met diverse partijen te Guernsey samen om de belangen van deze groep te behartigen.

Specialiteit: Beleggingen, bedrijfsfinanciering en -advies en juridische hulp en ondersteuning bij beleggingsvraagstukken.

Irdaned BV

Bedrijfsgegevens

Bedrijfsnaam - Irdaned BV

Vestigingsadres - Henkenshage 12, NL-5235GT, 's-Hertogenbosch, The Netherlands

Telefoon - +31 73 850 5342

Skype - p.schram.irdaned

Website - www.irdaned.com

e-mail - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

kvk nummer - 58575383

btw/vat/mws/tva - NL853095565B01